« Atgal
2019-09-30
Mokyklos gynimo dienai - 100

Rugsėjo 30 dieną Šiaulių Didždvario gimnazija Mokyklos gynimo dieną paminėjo jau 100-ąjį kartą. Tradiciškai šią dieną organizuojami renginiai, kuriuose prisimenama skaudi gimnazijos istorija,  įprasminama mokyklos bendruomenės bendrystė.

Tai buvo neeilinė diena: mokytojai ir mokiniai narsiai gynė mokyklos pastatą nuo įsiveržusių bermontininkų. Beginkliai vaikai, mokytojai buvo žiauriai stumdomi, mušami, spardomi, mėtomi nuo laiptų, net pro langus. Susispietę būrin, verkdami iš skausmo, jie pasipriešino užpuolikams savo drąsa – vieningai užgiedojo Lietuvos himną. Bermontininkams, be abejo, pavyko užimti mokyklą ir mokslas nutrūko trims mėnesiams, tačiau mokytojų ir mokinių ryžtas, vienas kito palaikymas ne vieną užpuoliką išvedė iš pusiausvyros.

Visą savaitę (rugsėjo 23–30 d.) vykę renginiai buvo skirti šiai ypatingai dienai paminėti: TB kl. mokiniai dalyvavo debatų turnyre „Ar šiandien gintum savo mokyklą?“, I kl. mokiniams vyko istorijos pamoka „Didždvario gimnazijos istorija“, protmūšis „Aš – didždvarietis!” (jį laimėjo IG kl. komanda), II–III kl. mokiniams buvo organizuota istorijos pamoka „Bermontiada“, kurią vedė dr. prof. Valdas Rakutis.

Minint šį įvykį, kasmet didžiausias dėmesys skiriamas I kl. mokiniams, tad ir  šventinė direktoriaus Vitalio Balsevičiaus kalba buvo skirta būtent jiems, naujiesiems Didždvario gimnazistams. Įdomus sutapimas – 100-oji kalba buvo skirta 100-ajai laidai! 

„Skaistusis jaunime! Šiandien mes susirinkome paminėti dieną, kai prieš 100 metų gimnazijos mokiniai ir mokytojai ranka rankon petys petin gynė mokyklą nuo ją užpuolusių bermontininkų. Pasipriešinę ginkluotiems įsibrovėliams jie pademonstravo savo drąsą, ryžtą, vieningumą. Gindami mokyklą, jie gynė savo teisę į mokslą, Lietuvos nepriklausomybę. Nepamirškime to.  Šiandien mes gimnaziją giname savo gerais darbais, doru, sąžiningu elgesiu, pagarba, pagalba vienas kitam“. 

Gimnazistus pasveikino ir tądien gimnazijoje viešėjęs  dr. prof. Valdas Rakutis, kuris savo kalboje akcentavo, jog mūsų gimnazija yra vienintelė Lietuvoje mokykla, patekusi į kovų už Lietuvos nepriklausomybę sūkurį. Pirmokams savo dainas ir šokius skyrė vyresniųjų klasių mokiniai.

Dienos renginius vainikavo seminaras Šiaulių miesto ir rajono istorijos mokytojams „Bermontiada Lietuvoje 1919 m.“

Mes įsitikinę, kad kiekvienas gimnazijos bendruomenės narys privalo žinoti ir gerbti savo gimnazijos istoriją. Šis įvykis leidžia suvokti, kokią didžiulę galią turi bendrystė.

Audronė Saldauskienė, pavaduotoja ugdymui