« Atgal
Titulinis » Administracinė informacija » Projektai » Įvykdyti projektai » 2016 m. »

Galvok globaliai, veik lokaliai

Projektas „Galvok globaliai, veik lokaliai“ tai – 6 dienų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainai, kuriuose buvo analizuojamos pagrindinės projekto temos – pabėgėliai, jų įtaka priimančios šalies ekonomikai ir aplinkai. Tai globali problema, kuriai sprendimų ieško politikai, visuomenė nėra pasiruošusi, o švietimo įstaigose apie tai nėra diskutuojama. Jaunimo mainų tikslas – atlikti gilesnę ksenofobijos ir stereotipinių reiškinių analizę, sukurti video klipą; vadovų grupės parengti 4 pamokų planai. Projektas įtraukė 24 dalyvius (12 iš Lietuvos ir 12 iš Lenkijos) tarp kurių yra dalis jaunimo turinčio mažiau galimybių. Veikla – tiriamosios apklausos Lietuvoje, duomenų analizavimo ir išvadų formulavimo, interaktyvių multikultūrinį supratimą skatinantys žaidimai, šalių pristatymai. Šie neformalaus švietimo metodai leido jaunimui lavinti įvairius įgūdžius (bendravimo ir bendradarbiavimo su kitomis kultūromis, darbo pasidalijimo, organizacinių dalykų, duomenų analizės ir IT raštingumo) bei ugdė tarpkultūrinį pakantumą ir toleranciją.

The project „Think globally, act locally" is - 6 days Lithuanian and Polish youth exchanges, which analyzed the main theme of the project - the refugees and their impact on the host country's economy and environment. This is a global problem; politicians are trying to find the solutions; the local communities are not ready; there are no discussions in the schools. The aim of youth exchange was to analyse xenophobia and stereotypes phenomena; to create a video; leaders of the groups prepared 4 plans for the lessons. Project involved 24 participants (12 from Lithuanian and 12 from Poland) and some of them were youth with fewer opportunities. The activities consisted of a survey in Lithuania, the analysis of data, drafting conclusions, interactive games which promts multicultural understanding, the presentation of countries. Such non-formal education activities let the youth to gain various skills (communication and cooperation with other cultures, division of work, managerial skills, data analysis and IT skills) and fosters intercultural understanding and tolerance.

17th-22nd of October, 2016
Siauliai, Lithuania
„Galvok globaliai, veik lokaliai“
Think globally, act locally

Šiaulių Didždvario gimnazija
Association in the aid of Children and Youth „We add Wings“
 

 

VIDEO