« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Neformalusis ugdymas » Renginiai » 2019-2020 m.m. renginiai »

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės dienai paminėti

2020-02-19
Respublikinė metodinė-praktinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės dienai paminėti

Vasario 19 d.  vyko pirmoji šalies  istorijos ir geografijos mokytojų konferencija „Istorijos ir geografijos mokymas kitaip“, kurią organizavo Šiaulių Didždvario gimnazija. Jos tikslas – skatinti mokytojus dalintis savo gerąja patirtimi ugdant aktyvų, kūrybingą ir atsakingą pilietį. 

33 šalies mokytojai, atvykę iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Pasvalio ir kitų miestų, pristatė 26 pranešimus. Labai džiaugiuosi, kad visi mūsų gimnazijos istorijos ir geografijos mokytojai pasidalijo savo patirtimi (geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė ir Valda Kizevičiūtė pristatė patyriminę ekspediciją „Ir aš galiu pažinti ir atrasti“, istorijos mokytoja Asta Andžiuvienė kalbėjo apie istorijos pamokose taikomus mokymą(si) aktyvinančius metodus, istorijos mokytoja Giena Kubiliūtė pristatė puikią mokinių kūrybiškumą ugdančią priemonę – Lego kaladėles, istorijos mokytojas Paulius Baranauskas  pasidalijo mintimis apie kitokį istorijos mokymą pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą). 

Plenariniame posėdyje kalbėjęs profesorius, LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas kalbėjo apie Lietuvos istorijos politikos konstravimo ypatybes, atkreipė dėmesį į mūsų visuomenės problemas ir didžiausią jų – paviršutiniškumą. Susirinkusius profesorius paragino mokinius mokyti ryžto, drąsos išsakyti argumentuotą  nuomonę, apginti savo poziciją.

Kadangi  vienas iš konferencijos uždavinių – pristatyti ugdymo turinio patrauklesne forma galimybes, tad dominavo pranešimai apie pamokas, organizuojamas kitose erdvėse (pavyzdžiui, parodų salėse, skaityklose, muziejuose, edukacinėse išvykose), integruotas pamokas (pavyzdžiui, istorijos ir geografijos, geografijos ir  IT, istorijos ir dailės, geografijos ir vokiečių kalbos), projektinę veiklą. Nemažas dėmesys buvo skirtas mokymąsi aktyvinantiems, kūrybiškumą skatinantiems metodams (pavyzdžiui, žaidybinių elementų taikymas, aktualijų žemėlapio kūrimas, istorinių scenų inscenizavimas). 

Be to, buvo aptartas STEAM ugdymas socialinių ir gamtos mokslų pamokose, kalbėta apie Antrąjį pasaulinį karą, Sąjūdį, Tadą Kosčiušką, penkių tautų nacionalinį didvyrį, paliesta Holokausto tematika. 

Konferencijos apibendrinime mokytojai vienbalsiai teigė, kad ši konferencija – tai puikus būdas mokytis vieniems iš kitų, pasisemti naujų idėjų.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Audronė Saldauskienė