« AtgalŠiaulių miesto savivaldybės administracijos švietimo skyrius kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centru ir penkiomis Šiaulių miesto mokyklomis (Didždvario, „Saulėtekio“ gimnazijomis, Normundo Valterio jaunimo mokykla, Medelyno ir Salduvės progimnazijomis) 2012-2014 m. vykdo nacionalinį projektą „Lyderių laikas 2“. Minėto projekto vykdymo laikotarpiu planuojama parengti ir išbandyti Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose modelį.

Kuriant Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose modelį, siekiama sutelkti įvairias Šiaulių miesto organizacijas, įstaigas, kurios įsijungtų į projekto „Lyderių laikas 2“ vykdomas veiklas ir ateityje taptų socialiai aktyviais partneriais įtraukiant Šiaulių miesto mokyklų mokinius į visuomenei naudingą veiklą, organizuojant veiklas,  kurios padėtų mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuotis būsimą karjerą.
 
Projektui įgyvendinti gimnazijoje yra sudarytą darbo grupė:

komandos koordinatorė - Romualda Pupinytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
nariai:
Vitalis Balsevičius, gimnazijos direktorius;
Daiva Trijonienė, neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja;
Rima Tamošiūnienė, TB skyriaus vedėja;
Danguolė Naraveckienė, socialinė pedagogė;
Laimutė Vielikėnienė, profesijos patarėja;
Julija Muningienė, klasės kuratorė;
Danguolė Kukla, klasės kuratorė;
Monika Jakubkaitė, klasės kuratorė;
Jurgita Borusienė, klasės kuratorė;
Tatjana Sviatkina, anglų kalbos mokytoja;
Sonata Deduraitė, savanorių iš Europos savanorių tarybos projektų koordinatorė;
Rasa Zvilnaitė, savanorių iš Europos savanorių tarybos projektų kuratorė;
Jovita Ratnikienė, dailės mokytoja;
Virginija Savickaitė, chemijos mokytoja;
Vincas Tamašauskas, matematikos mokytojas;
Sigita Petrutienė, etikos mokytoja;
Asta Gagilienė, lietuvių kalbos mokytoja.
 
Gimnazijos direktorius V. Balsevičius dar dalyvauja projekto "Lyderių laikas2“ Švietimo lyderystės konsultantų rengimo programoje

Projekto koordinatorė Roma Pupinytė

Darbo grupė. Įsakymo pipildymas

SKUS sistema Didždvario gimnazijoje

SKUS sistemos Didždvario gimnazijoje įgyvendinimo planas

Socialinės veiklos dienoraštis

Mokiniams ir mokytojams

 

2013 m. gruodžio 4 d. Šiaulių miesto savivaldybėje vyko Šiaulių miesto vadovų ir socialinių partnerių pasitarimas, kuriame buvo aptartos projekto „Lyderių laikas 2“ veiklų įgyvendinimo galimybės Šiaulių miesto savivaldybėje. Savivaldybės kūrybinė komanda kuria unikalų lyderystės plėtros modelį „Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos sukūrimas Šiaulių miesto savivaldybės mokyklose“.

Interviu su Šiaulių m. savivaldybės švietimo bendruomenės nariais: Šiaulių miesto savivaldybės projekto kūrybinės komandos koordinatore Edita Minkuviene bei Šiaulių Salduvės mokyklos direktore Natalija Kaunickiene, kuri taip pat yra ir viena iš projekto rengiamų būsimųjų švietimo konsultantų bei Formaliųjų lyderystės magistrantūros studijų studentė.

--

2014 04 14

Gimnazija dalyvauja projekte ,"Lyderių laikas 2". Tad kovo 30 - balandžio 5 dienomis pirmų klasių kuratorė Jurgita Borusienė vyko į stažuotę į Lenkiją - Vokietiją. Iš Šiaulių vyko 12 žmonių delegacija, o bendrai vyko 48 žmonės iš aštuonių Lietuvos miestų.

Gimnazija dalyvauja projekte ,"Lyderių laikas 2". Tad kovo 30 - balandžio 5 dienomis pirmų klasių kuratorė Jurgita Borusienė vyko į stažuotę į Lenkiją - Vokietiją. Iš Šiaulių vyko 12 žmonių delegacija, o bendrai vyko 48 žmonės iš aštuonių Lietuvos miestų.
 
Lenkijoje aplankėme Konino miesto T.Kosčiuškos I-ąjį licėjų, Poznanėje tęstinio mokymo centrą, 54 gimnaziją. Buvo pristatyta Lenkijos mokyklų švietimo sistema, savivaldybės bendradarbiavimo su mokyklomis, socialiniais partneriais, švietimo lyderystės skatinimas, profesionalus švietimo lyderių rėmimas.
 
Po dviejų dienų pajudėjome į Vokietiją - Brandenburgo žemės link.Lankėmės Sorbų namuose, susipažinome su Sorbų mažumos gyvenimu ir kultūra. Brandenburgo žemėje aplankėme Aukštesnio lygmens mokymo centrą (17-21 mokiniams), lankėmės Max Steenbeck gimnazijoje (matematikos, gamtos mokslų pakraipa). Buvo pristatyta Brandenburgo federacijos mokyklų sistema, savivaldybės bendradarbiavimas su mokyklomis, pagalbos formos mokykloms. Įdomiausia, tai, kad Vokietiją sudaro 16 žemių ir kiekvienoje žemėje savi švietimo įstatymai.
 
Saksonijos žemėje aplankėme Klotzsche gimnaziją, Drezdeno bendrojo lavinimo mokyklą. Susitikimuose buvo pristatyta mokyklų veikla ir savivaldybių pagalba mokyklų iniciatyvoms. Buvau nustebusi, kad Saksonijos žemėje, jei mokykla nebeatitinka higienos reikalavimų, ji tiesiog yra nugriaunama ir vietoje jos statoma nauja.
 
Paskutinę žemę, kurią aplankėme tai buvo Bavarija - Hofo miestas. Svečiavomės Sophien pradinėje mokykloje. Mus pasitiko nuostabus mokyklos choras. Buvo pristatyta mokyklos veikla ir bendradarbiavimas su savivaldybe. Mokykloje mokosi net 70% emigrantų. Buvau sužavėta mokymo metodais, pagalba mokiniui.
 
Nors kelias namo buvo ilgas, bet kelionė buvo labai turininga ir informatyvi.
 
 
 

--

2013 11 11

Šiaulių Didždvario gimnazija nuo 2012 m. yra Šiaulių miesto savivaldybės kūrybinės komandos, vykdančios nacionalinį projektą „Lyderių laikas 2“ narė. Šio projekto vykdymo laikotarpiu planuojama parengti ir išbandyti Socialinių kompetencijų ugdymo sistemos Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklose modelį.
 
Viena iš projekto „Lyderių laikas“ veiklų - socialinės veiklos dienoraštis, kurį šiemet pradės pildyti Didždvario gimnazijos pirmokai. Kiekvienas mokinys privalo per metus atlikti ne mažiau kaip 9 val. trukmės socialinę veiklą, susijusią su kūrybiškumu, veiksmu, pagalba. Socialine veikla laikoma reali, prasminga veikla, numatanti konkrečius rezultatus, kelianti iššūkius asmenybės vystymuisi, reikalaujanti konstruktyvaus mąstymo, daranti įtaką asmeniniam tobulėjimui.
 
Mokiniai dirbs individualiai ir grupėse, mokysis prisiimti naujus vaidmenis, kelti tikslus, reflektuoti apie savo patirtį. Taip siekiama padėti mokiniams tapti inciatyviais, atsakingais, rūpestingais, užjaučiančiais ir siekiančiais asmeninio tobulėjimo.
 
Ši ir kitos iniciatyvos pristatytos ir aptartos lapkričio 13 d. Didždvario gimnazijos skaitykloje vykusiame projekto „Lyderių laikas 2“ Šiaulių miesto savivaldybės kūrybinės komandos pasitarime. 
 
Projektą „Lyderių laikas 2“ vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo aprūpinimo centras, Mokyklų tobulinimo centras. Projekte dalyvauja 15 atrinktų savivaldybių, tarp jų ir Šiaulių miesto savivaldybė, kurios komandą projekte sudaro Didždvario ir „Saulėtekio“ gimnazijos, Normundo Valterio jaunimo mokykla, Medelyno ir Salduvės progimnazijos.