« Atgal
Titulinis » Administracinė informacija » Projektai » Vykdomi projektai »

Erasmus + programos Asmenų mobilumas mokymosi tikslais projektas

Projektas „CLIL pamoka - galimybė tobulinti(s) dalykines ir užsienio kalbos kompetencijas" - tai mokytojų darbo stebėjimo mobilumų mokymosi tikslais projektas. Nuolatinę gimnazijos veiklą sudaro formalaus švietimo programų (Bendrojo ugdymo programa ir Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programa) įgyvendinimas ir neformalus ugdymas, nacionalinių, tarptautinių projektų vykdymas.
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas yra viena iš gimnazijos prioritetinių sričių, užtikrinantis ugdymo kokybės gerinimą. Gimnazija nuolat siekia sudaryti sąlygas mokytojams dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo veiklose bei skatina gerąją darbo patirtį turinčius mokytojus dalyvauti įvairiuose ugdymo kokybės gerinimo projektuose.
Planuojama sudaryti sąlygas vykti į mobilumus mokymosi tikslais 6 skirtingų dalykų mokytojams, pamokas organizuojantiems pagal CLIL metodiką.  Skirtingų dalykų mokytojai 2015 m. kovo mėn. dalyvaus 5 dienų darbo stebėjimo mobilumuose FLORIDOS vidurinio mokymo centre.  Mobilumai bus skirti mokytojams, turintiems teorinių žinių ir siekiantiems praktiškai taikyti CLIL metodiką ugdymo procese. Todėl stebėjimo vizituose bus akcentuojami, pabrėžiami esminiai, patys svarbiausi CLIL metodikos taikymo praktikoje principai. Mobilumų metu bus patobulintos mokytojų profesinės kompetencijos (mokytojams asmeninė nauda), tai darys tiesioginę įtaką jų vedamų pamokų kokybei (nauda mokiniams): gautos didaktinės rekomendacijos leis efektyviau išdėstyti mokomąją medžiagą, mokytojai gebės taikyti įvairesnius darbo metodus, tai darys tiesioginę įtaką mokinių mokymos(si) kokybei, ugdymo(si) rezultatams.
Gimnazijai tai neįkainojama nauda, nes taip bus ne tik įgyvendintas vienas iš strateginių gimnazijos tiklsų, bet ir pagerės CLIL pamokų dėstymo, mokinių ugdymo kokybė.