« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Neformalusis ugdymas » Renginiai » 2018-2019 m.m. renginiai »

Mokinių konferencija „Rengi projektą - mokaisi mokytis“

2019-06-18
Mokinių konferencija „Rengi projektą - mokaisi mokytis“

Asmeninis projektas – tai pagrindinio ugdymo programos mokinio individualus ar mokinių grupės tiriamasis ar kuriamasis ilgalaikis darbas, kurį mokinys (mokinių grupė) pasirenka iš bet kurio mokomojo dalyko ir atlieka ugdymo proceso metu ar kitu su mokytoju, projekto vadovu, susitartu laiku“ („Asmeninio projekto programa, organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas“). Jo tikslas – „ugdyti(s), patikrinti ir įvertinti mokinio dalykines ir bendrąsias kompetencijas“.

Šiais mokslo metais pirmąkart visi II kl. mokiniai (anksčiau tai darė tik parengiamųjų tarptautinio bakalaureato klasių mokiniai) aštuonis mėnesius rengė asmeninį projektą, kurį I kl. mokiniams pristatė konferencijoje „Rengi projektą – mokaisi mokytis“ birželio 6 d.  

143 antrokai pristatė 104  projektus, iš kurių 37 projektus rengė dviejų ar trijų mokinių grupė. Mokiniai rinkosi įvairius dalykus – nebuvo dalyko, iš kurio nerengtas asmeninis projektas (išimtis –  tikyba). Džiugu, kad projektų vadovais tapo ne tik mokantys mokytojai, bet ir direktoriaus pavaduotojos, profesijos patarėja, socialinė pedagogė, psichologė, Radijo klubo vadovė. Pasirinktų dalykų įvairovė lėmė ir temų įvairovę. Svarbu akcentuoti, kad dauguma mokinių rinkosi sau artimą, įdomią ir naudingą temą (pavyzdžiui,  „Mokinių kišenpinigių statistika“, „Didždvario II kl. mokinių mada“, „Pažintinis kompiuterinis žaidimas „Kelionė po Didždvario gimnaziją“, „Kodėl svarbu kalbėti apie mūsų emocinę būklę“, „Ar šiuolaikiniai didždvariečiai yra sportiški?“). Nemaža dalis mokinių gilino tiriamuosius gebėjimus (pavyzdžiui, „Parkų ir dirbamų laukų dirvožemio tyrimas“, „Namuose gaminto ir pirkto muilo cheminių savybių tyrimas“, „Rožių panaudojimas“, „Giminės pomėgiai“), dalis atskleidė savy gludintį kūrėjo ar organizatoriaus talentą (pavyzdžiui, „Knyga „Balti metai“, „Gatvės poezija“, „Dainos rašymas“, „Drabužių kolekcija „Merci“, „Teniso turnyras“).

Taigi asmeninis projektas – puiki galimybė mokiniui pasirinkti geriausiai jo (jų) gebėjimus, poreikius ir interesus atitinkančią idėją, tobulinti turimus planavimo, viešojo kalbėjimo, mokėjimo mokytis, bendradarbiavimo ir kt. įgūdžius, ugdytis asmenines savybes bei  įgyti su asmenine karjera susijusių patyrimų.

Audronė Saldauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui