« Atgal
2020-01-06
Posėdžiai

Sausio 2 d. vykusiame išplėstiniame mokytojų tarybos posėdyje „Ar mokinio emocinis saugumas daro įtaką mokymosi pasiekimams?“ I kl. dirbantys mokytojai grupėse diskutavo apie konkrečios klasės sėkmes, problemas, pateikė problemų sprendimo būdus, analizavo tyrimo „Mokymosi pasiekimų ir emocinio saugumo sąveika“ rezultatus.

Sausio 3 d. vykusiame posėdyje „Pedagoginių darbuotojų bendrųjų kompetencijų ugdymasis projektinėje veikloje“ mokytojai, dalyvavę projektuose, dalijosi įgyta patirtimi.