« Atgal
Titulinis » Veiklos sritys » Neformalusis ugdymas » Renginiai » 2019-2020 m.m. renginiai »

Mokinių konferencija „Tai, kas mus vienija“

2019-11-20
Mokinių konferencija „Tai, kas mus vienija“

Lapkričio 15 dieną vyko jau tradicija tapusi Šiaulių Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos organizuojama pilietiškų mokyklų konferencija, į kurią buvo pakviesti Šiaulių miesto gimnazijų savivaldos atstovai. Šios konferencijos tikslas – dalintis gerąja patirtimi, skatinant pilietiškumo ugdymą mokyklose bei ugdyti pilietiškai aktyvų jaunimą. Šiaulių Didždvario gimnazija yra pirmoji mokykla, kuri 2006 m. sausio  1 d. gavo Gedimino bokšto vėliavą ir buvo nominuota kaip pilietiškiausia šalies mokykla.

Konferencijos svečiai: kpt. Ieva Mocienė, Lietuvos kariuomenės, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės štabo S5 skyriaus viršininkė,  ir Gustas Dunajevas, savanoris, pėsčiomis įveikęs Baltijos kelią (nuo Talino iki Vilniaus), pristatė mokiniams savo sėkmės istorijas. Tai buvo gera pradžia mokiniams diskutuoti darbo grupėse, gilinti žinias ir kurti pilietiškumą ugdančių renginių scenarijus.

Nuoširdžiai dėkoju Didždvario gimnazijos mokinių savivaldos prezidentui Šarūnui Laurinavičiui, savivaldos seimo nariams, klasių seniūnams už atsakingą konferencijos organizavimą, rėmėjų paiešką. Dėkoju visiems didždvariečiams, aktyviai dalyvavusiems konferencijoje, kurie tapo asmeniniu pilietiškumo pavyzdžiu kitiems mokiniams.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė

Nuotraukos: Darijos Grubliauskaitės

Nuotraukos: Darijos Grubliauskaitės