« Atgal

Pagal Erasmus+ programos Europos savanorių tarnybos (EST) projektą "Be Radio-Active 6" 11 mėn. savavanorišką tarnybą gimnazijos radijo stotyje „Radijo klubas“ atlieka 3 EST savanoriai: Paul Engelbert Muller (Austrija), Maksym Malkov (Ukraina) ir Mert Ataman (Turkija).

Pagrindinės savanorių užduotys:
- techninė veikla (laidų montavimas, grojaraščio sudarinėjimas, šaukinių kūrimas, radijo techninė priežiūra, informacijos rinkimas ir talpinimas radijo blog‘e, gimnazijoje ir Šiaulių mieste vykstančių renginių fotografavimas, filmavimas, montavimas bei talpinimas blog‘e, internetinėje gimnazijos svetainėje, straipsnių rengimas ir kt.);
- kūrybinė veikla (radijo ir video laidų kūrimas, renginių inicijavimas, naujų idėjų generavimas įgyvendinant tradicinius gimnazijos renginius (tarpkultūrinis vakaras, festivalis „Kalbėk, kad galėčiau tave matyti“, paroda – koncertas „Menas ir muzika“ ir pan.), neformalių diskusijų su gimnazijos bendruomene inicijavimas ir organizavimas – šio projekto metu didžiausias dėmesys skiriamas jaunimo nedarbo, emigracijos, pabėgėlių, integracijos, laisvės, tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms temų analizavimui);
- dalyvavimas geografijos, istorijos, pilietinio ugdymo pamokose (savo šalies, geografinių ypatumų, kultūros, istorijos, tradicijų, papročių pristatymai; EST viešinimas – pristatymų Šiaulių miesto mokyklų bendruomenėms rengimas).
- pagalba organizuojant ir vykdant tradicines: anglų kalbos vasaros, gamtamokslinę ir gabių Šiaulių miesto mokinių stovyklas.

Vienas iš pagrindinių savanorių tikslų – siekti tinkamai atlikti numatytas projekto veiklas, įgyvendinti savo idėjas bei tapti gimnazijos radijo komandos dalimi, kuri vaidina svarbų vaidmenį jaunimo neformaliajame švietime, gimnazijos vykdomų veiklų viešinime.

  • Paul Engelbert Muller (Austrija)

Hey! I am Paul from a little town in Austria called Feldkirch. It is in the Alps and very close to Switzerland and Liechtenstein. I graduated last year from high school and this year I am taking a gap year to volunteer at Didzdvario Gimnazija.

My hobbies include all sorts of sports, especially skiing and handball which I have played for more than ten years. Besides, I really like reading and programming. I just want to explore the world and acquire experience. Furthermore, I would like to become acquainted with a new culture, meet new friends and have a good time. After my gap year I would like to study computer science. 
All in all, I hope to do cool projects and learn many new things, particularly the Lithuanian language although it is very hard. 
I am looking forward to meeting you in person. Iki!
 
  • Mert Ataman (Turkija) 

Hello guys! It is Mert from ISTANBUL , Turkey. I have graduated from the Kocaeli University as a Mechanical Engineer. Erasmus+ international projects and traveling are two of my hobbies that I’m really passionate about.Also playing basketball and dancing are other two of my hobbies that will always in my life. I have done many Erasmus+ youth exchange projects in Turkey by managing them and I have also participated in many youth exchange projects and training courses in different countries as well. I always look forward to generating new ideas and taking action by bringing them to life, because my goal is to create a positive influence on the community and society as well as improve different aspects of it.

  • Maksym Malkov (Ukraina)