« Atgal

Direktorius Vitalis Balsevičius

darbo tel. 841431424

vitalis.balsevicius@dg.su.lt

 

Išsilavinimas

1984 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą, įgijo matematikos mokytojo, dėstytojo kvalifikaciją.

Kvalifikacija
Matematikos mokytojas metodininkas, vyr. IT mokytojas.

II vadybinė kategorija.

Procesinis konsultantas.

Darbo patirtis
1984–1997 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos matematikos mokytojas.

1997–2009 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Nuo 2009 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius.


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Romualda Pupinytė

darbo tel. 841383062

romualda.pupinyte@dg.su.lt

 

Išsilavinimas
1982 m. baigė Marijampolės pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę.

1985 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.  

1998 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo socialinių mokslų (edukologijos) magistro kvalifikacinį laipsnį.

Kvalifikacija

Vyr. pradinių klasių mokytoja.

II vadybinė kategorija.

Švietimo konsultantė (mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas).

Vadybos ekspertė.

Darbo patirtis

1985–1990 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pradinių klasių mokytoja.

Nuo 1990 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pavaduotoja ugdymui (pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas).


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Saldauskienė

darbo tel. 841383062

audrone.saldauskiene@dg.su.lt

 

Išsilavinimas
1986 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos menų fakultete (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija), įgijo lietuvių kalbos, literatūros mokytojo ir mokyklinio teatro režisieriaus kvalifikaciją.

Kvalifikacija

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.

II vadybinė kategorija.

Mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja.

Darbo patirtis

Šiauliuose gyvena ir dirba nuo 1997 m.

1997–2000 m. Šiaulių Gegužių progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.

2000–2007 m. Šiaulių J. Janonio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2007–2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja.

Nuo 2019 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pavaduotoja ugdymui (pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų įgyvendinimas).


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Trijonienė

darbo tel. 841383062

daiva.trijoniene@dg.su.lt

 

Išsilavinimas
1985 m. mokėsi Valstybinės konservatorijos Klaipėdos menų fakultete (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) masinių renginių režisieriaus specialybę.

1989 m. baigė Šiaulių universitetą, įgijo pradinių klasių mokytojo specialybę.

2007 m. baigė Šiaulių universiteto švietimo kokybės vadybos magistrantūros studijas ir įgijo edukologijos magistro laipsnį.

Kvalifikacija

Teatro meno mokytoja.

II vadybinė kategorija.

Darbo patirtis

1989–1990 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pradinių klasių mokytoja.

1990–2007 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja nepamokinei veiklai.

2008–2018 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja.

Nuo 2019 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos pavaduotoja ugdymui (neformalusis švietimas ir pagalba mokiniui).


Tarptautinio bakalaureato diplomo programos (TBDP) koordinatorė Rima Tamošiūnienė

darbo tel. 841525658

rima.tamosiuniene@dg.su.lt

 

 

Išsilavinimas

1991 m. baigė Vilniaus universitetą, įgijo filologo, anglų  kalbos dėstytojo kvalifikaciją.

Kvalifikacija

Anglų kalbos mokytoja metodininkė.

II vadybinė kategorija.

Darbo patirtis

1991–1993 m. Vilniaus aukštesniosios ekonomikos mokyklos anglų kalbos dėstytoja.

1995–1999 m. Šiaulių užsienio kalbų mokymo centro anglų kalbos mokytoja.

1999–2008 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos anglų kalbos mokytoja.

Nuo 2008 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos TBDP koordinatorė, „Žinojimo teorijos“ mokytoja.