« Atgal
Titulinis » Struktūra ir kontaktai » Apie gimnaziją »

Filosofija, Vizija, Misija

FILOSOFIJA:
 
Šiaulių Didždvario gimnazija:
  • tai viena pirmųjų, gilias tradicijas turinti gimnazija Šiauliuose;
  • tai vienintelė Šiaurės ir Vakarų Lietuvoje gimnazija, siūlanti Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą (TB DP);
  • tai gimnazija, puoselėjanti tradicijas, besivadovaujanti demokratinio valdymo principais, kurianti bendradarbiavimo, tarpusavio supratimo ir pagarbos vienas kitam atmosferą, plėtojanti draugišką saviraiškos ir saviugdos aplinką, ugdanti visuomeniškumą;
  • tai gimnazija, skatinanti inovatyvumą, lyderiavimą, kūrybiškumą, komandinį ir projektinį darbą, gerosios patirties sklaidą, diegianti šiuolaikinius darbo organizavimo ir vadybos metodus.
VERTYBĖS
  • Lyderystė ir bendradarbiavimas
  • Atvirumas ir inovatyvumas
  • Saugumas ir tolerancija
MISIJA
Šiaulių Didždvario gimnazija – tai bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendinanti pagrindinio ugdymo II dalies, vidurinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas ir Tarptautinio Bakalaureato Diplomo programą, teikianti paslaugas besimokantiems visą gyvenimą, ugdanti mokinio asmenybę, formuojanti jo socialinius įgūdžius bei puoselėjanti daugiakultūrį bendradarbiavimą.
 
VIZIJA
Šiaulių Didždvario gimnazija – tai atvira kaitai, inovacijoms, moderni, nuolat besimokanti organizacija, pagal kiekvieno mokinio poreikius ir gebėjimus ugdanti dalykines, bendrąsias kompetencijas ir asmenines savybes.