« Atgal

          Apdovanojimo tikslai:

  • pagerbti šalies, Šiaulių miesto mokytojus už paskutiniųjų dvejų metų lyderystę, aktyvumą, kūrybiškumą, reikšmingą veiklą miesto bendruomenei;
  • didinti mokytojo profesijos prestižą.

2004 m. pirmąkart už reikšmingus darbus miestui buvo apdovanoti Šiaulių miesto Metų mokytojai – jais tapo choreografijos mokytojai ekspertai Violeta ir Romualdas Laugaliai.

2006 m. už indėlį į šalies mokyklų veiklos tobulinimą, kūrybišką ugdomąją bei metodinę veiklą šalyje ir visuomeninę veiklą matematikos mokytojui ekspertui Vincui Tamašauskui įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino medalis.

2013 m. Metų mokytojo vardas suteiktas Rasai Zvilnaitei, neformaliojo švietimo mokytojai, Radijo klubo vadovei, ugdančiai mokinių komunikavimo, technines kompetencijas, mokančiai, kaip vesti tiesioginio ir netiesioginio eterio laidas, kaip įrašyti ir sumontuoti tekstą, dirbančiai su savanoriais, atvykusiais iš įvairių užsienio šalių,  kasmet organizuojančiai menų festivalį „Kalbėk, kad galėčiau tave matyti“. 

2014 m. šalies Metų mokytojo vardas suteiktas chemijos mokytojai ekspertei Virginijai Savickaitei už  profesionalumą: ji yra sukūrusi savitą chemijos mokymo ir pagalbos mokiniui sistemą, daug dėmesio pamokoje skirianti praktiniams chemijos darbams atlikti, taikanti pažangią metodiką, dirbdama su įvairių gebėjimų mokiniais, už puikius jos mokinių pasiekimus šalies ir miesto olimpiadose, valstybinių egzaminų rezultatus.

2016 m. Metų mokytojo vardas suteiktas muzikos mokytojai metodininkei Ksaverai Mankuvienei už kūrybišku­mą ir ini­cia­ty­vu­mą, įtrau­kiant gimnazijos bend­ruo­me­nę į ne­for­ma­lio­jo švie­ti­mo veik­las, už mokinių bendradarbiavimo ir asmeninių kompetencijų ugdymą jos inicijuotame klasių konkurse „Chorų karai“.

2016 m. pirmąkart buvo organizuoti šalies „Inovatyviausio mokytojo“ rinkimai. Apdovanojimas įteiktas informacinių technologijų mokytojai ekspertei Daivai Bukelytei už norą tobulėti, gebėjimą pamokose taikyti inovatyvius metodus.