« Atgal
Titulinis » Struktūra ir kontaktai » Bendruomenė » Savivalda »

Mokinių savivalda

Mokinių savivaldą sudaro seniūnų taryba, prezidento valdyba, prezidentas.
 
Seniūnų taryba – aukščiausia mokinių savivaldos institucija. Seniūnų tarybą sudaro I–IV gimnazijos klasių seniūnai. Seniūnų tarybos kadencija – vieneri metai.
 
Mokinių prezidentas renkamas visuotiniu slaptu balsavimu. Prezidento kadencija – 2 (dveji) metai. Rinkimai laikomi įvykusiais, jei juose dalyvauja 50 procentų I–IV gimnazijos klasių mokinių.
Mokinių prezidento valdybą sudaro 5 mokiniai. Prezidento valdybą renka seniūnų taryba ir prezidentas. Prezidento valdyba renkama du mokinius pasiūlius seniūnų tarybai ir du – prezidentui. Prezidento valdyba renkama vieneriems metams. Prezidento valdybos nariai – Gimnazijos tarybos nariai.
 
Gimnazijos mokinių savivaldos institucijų funkcijos:
  • atstovauti visoms gimnazijos mokinių interesų grupėms, išreikšti ir ginti jų interesus, teise.
  • koordinuoti visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoti ir organizuoti mokinių popamokinį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;
  • tvirtinti mokinių savivaldos institucijų nuostatus, kodeksus, įstatus ir kitus mokinių savivaldą įteisinančius dokumentus;
  • inicijuoti ir mokinių vardu pasirašyti susitarimus su gimnazijos administracija, kitomis savivaldos institucijomis, su kitų gimnazijų, mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;
  • inicijuoti mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, prižiūrėti jų laikymąsi;
  • inicijuoti mokinių laikraščių leidybą;
  • priimti sprendimus dėl visos gimnazijos savivaldos institucijų ar mokinių pasitarimų, susirinkimų, konferencijų ar kitokių sambūrių sušaukimo.


MOKINIŲ SEIMAS  2018 – 2019 M. M.

 

Gimnazijos mokinių seimo prezidentas – Šarūnas Laurinavičius, IIg kl. mokinys

 

 

Mokinių seimo pirmininkė –  Severa Augusta Lukošaitytė, TB1 kl. mokinė

Mokinių seimo nariai:

 

Mokinio vardas, pavardė

Klasė

Michail Kamarov

IA

Liepa Rubikaitė

IA

Kamilė Bagučianskaitė

IA

Gustas Jarašiūnas

IG

Edvinas Bliumas

IY

Dovydas Rakšnys

IY

Dovilė Maksimovaitė

IM

Justina Vėgelytė 

IM

Deima Jokubaitytė

IIg

Kotryna Dikšaitė    

III

 

KLASIŲ SENIŪNAI  2018 – 2019 M. M.

 

I KLASIŲ SENIŪNAI

IA klasė – Kamilė Bagučianskaitė

IG klasė – Rugilė Samušytė

IY klasė – Edvinas Bliumas

IM klasė – Julius Urbonas

IP klasė – Rokas Pigulevičius

 

II KLASIŲ SENIŪNAI

IIa klasė – Vilius Aksomaitis

IIg klasė – Gabija Petruitytė

IIs klasė – Klaudija Samanta Masandukaitė

IIm klasė – Gintarė Ramančionytė

IIp klasė – Ignas Skrodenis

 

III KLASIŲ SENIŪNAI

III  klasė – Gabrielė Tubutytė

TB1 klasė – Goda Katkutė   

III  klasė – Patricija Jurevičiūtė

III  klasė – Emilija Paulauskaitė

III  klasė – Kotryna Svirskaitė  

III  klasė – Milda Bučiūnaitė

 

IV KLASIŲ SENIŪNAI

IVa  klasė – Joremita Ona Urmonaitė

IVb klasė –  Beata Kazlauskaitė

IVc  klasė – Urtė Šėgždaitė

IVd  klasė – Evaldas Grublys

IVe  klasė – Gerda Žalytė

TB2 klasė – Aleksandra Šabrinskaitė

 


Mokinių savivaldos facebook paskyra